refihos.cz
Pěčo o hrob Vašich blízkých
v době, kdy je to pro Vás z časových důvodů obtížné

Objednávka poskytovaných služeb pro čištění a impregnaci kamene včetně DPH v Kč:

Urnový hrob Rámový jednohrob Rámový dvojhrob Rámový trojhrob
zakrytý odkrytý zakrytý odkrytý zakrytý odkrytý zakrytý odkrytý
780 objednat 730 objednat 980 objednat 780 objednat 1150 objednat 850 objednat 1300 objednat 900 objednat

Objednávka poskytovaných služeb
pro jednorázovou úpravu půdy,
květinovou výsadbu trvalkami
a úpravu a údržbu květinové výsadby v Kč:

  urnový hrob rámový hrob
  odkrytý odkrytý
jednorázová služba po úpravu půdy a výsadbu 690 objednat 870 objednat

Způsob platby :

- hotově proti předání a převzetí příjmového pokladního dokladu (stvrzenky)
- fakturou, kterou vystaví zhotovitel
- elektronicky z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo složenkou na :
účet zhotovitele vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1777597349/0800
zpráva pro příjemce: příjmení objednatele
variabilní symbol : číslo popisné objednatelova domu

Péče o Váš hrob © 2020    e-mail