refihos.cz
Pěčo o hrob Vašich blízkých
v době, kdy je to pro Vás z časových důvodů obtížné

Objednávka poskytovaných služeb pro čištění a impregnaci kamene včetně DPH v Kč:

Urnový hrob Rámový jednohrob Rámový dvojhrob Rámový trojhrob
zakrytý odkrytý zakrytý odkrytý zakrytý odkrytý zakrytý odkrytý
680 objednat 630 objednat 880 objednat 680 objednat 1050 objednat 750 objednat 1200 objednat 800 objednat

Objednávka poskytovaných služeb
pro jednorázovou úpravu půdy,
květinovou výsadbu trvalkami
a úpravu a údržbu květinové výsadby v Kč:

  urnový hrob rámový hrob
  odkrytý odkrytý
jednorázová služba po úpravu a výsadbu půdy 390 objednat 470 objednat

Způsob platby :

- hotově proti předání a převzetí příjmového pokladního dokladu (stvrzenky)
- složenkou na účet u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1777597349/0800 - variabilní symbol
  je datum zaplacení
- elektronicky převodem na účet u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1777597349/0800
- zpráva pro příjemce: příjmení plátce - variabilní symbol : číslo popisné objednatelova domu
- fakturou

Péče o Váš hrob © 2017    e-mail